PolskiEnglish

Syndykat Autorów powstał w czerwcu 2004 roku. Od 2008 r. jest samodzielną Agencją Literacką – Syndykat Autorów. Agencja prowadzi także działalność z zakresu reprezentacji i managementu, jako firma REMAN.

Artyści i pisarze, którzy powierzyli reprezentowanie swojej twórczości Agencji, nie muszą już samodzielnie zajmować się promowaniem swojej pracy czy wyszukiwaniem potencjalnych kontrahentów.

Jesteśmy po to, żeby zapewnić naszym Autorom maksymalny komfort pracy. Działamy szybko i skutecznie, dzięki czemu twórcy, których reprezentujemy mogą się skoncentrować na pracy, na kreacji.

W ofercie mamy dzieła literackie i inne formy twórcze, zróżnicowane formalnie i stylistycznie, dla różnych odbiorców: czytelników, widzów, producentów. Pisarze i artyści związani z teatrem i filmem, mają w swoim dorobku światowej sławy dzieła, wystawienia, produkcje, w tym również formy komercyjne.

Działalność Agencji w sferze teatru jest szczegółowo opisana w zakładce TEATR, a w zakresie produkcji filmowej – w zakładce FILM. Na głównej stronie prezentujemy aktualności związane z działalnością naszych Autorów.

 

Nasz kodeks
  • transakcje prowadzone w imieniu autorów, a także rachunki bankowe, obsługujące te transakcje są całkowicie jawne dla autorów Syndykatu
  • Syndykat nigdy nie reprezentuje jednocześnie strony kupującej i sprzedającej
  • Informacje, którymi dzielą się z nami Autorzy traktujemy jako ściśle poufne
  • Nie pobieramy żadnych opłat zanim dojdzie do sfinalizowania transakcji z wydawcą


© SYNDYKAT AUTORÓW 2004 – 2019
® logo naszej agencji zostało zarejestrowane
 –  – jako znak towarowy i podlega ochronie

Monika Regulska
info@syndykatautorow.com.pl